Przemysław Słowiński

PŘÍBĚHY LIDÍ, KTEŘÍ SE DOKÁZALI POSTAVIT ZLU

WITOLD PILECKI • MAKSYMILIAN KOLBE • STANISŁAWA LESZCZYŃSKÁ • IRENA
IŚNIEWSKÁ • BRONISŁAW CZECH • TADEUSZ „TEDDY“ PIETRZYKOWSKI • SABINA...