Svědectví z předválečných, válečných a poválečných Sudet

Dramatické události ze severní Moravy v letech 1918 - 1946 očima pamětníků i historiků
ISBN: 
978-80-7433-
Dostupnost: 
Není skladem

V knize jsou zachyceny vzpomínky pamětníků ze severní Moravy, přímých účastníků a svědků předválečných, válečných i poválečných událostí - Čechů i Němců.

Při sestavování knihy autoři čerpali z domácích archivů, ze zápisů z obecních kronik, archivních materiálů, pracovali s fotografiemi, z nichž některé jsou publikovány vůbec poprvé.

Období let 1918–1946 zahrnuje vznik samostatného Československa, život obyvatel za první republiky až do osudných dnů Mnichova, dále události po vzniku Protektorátu Čechy a Morava. Pokračuje některými událostmi druhé světové války, průběhem osvobození v květnu 1945, poválečným uspořádáním, mimo jiné odsunem německého obyvatelstva, a vývojem do parlamentních voleb v květnu 1946.

Některá fakta, především ze sklonku války a po osvobození, byla obestřena závojem mlčení. Po úvaze se autoři rozhodli tento závoj poodhalit. Poválečné uspořádání bylo završeno legálním a mezinárodně uznaným odsunem německého obyvatelstva. Jistěže nelze schvalovat excesy, ke kterým při něm docházelo, ale také nelze bagatelizovat utrpení českého obyvatelstva v tzv. Sudetech, prožité během okupace. Aby se podobné události již nikdy neopakovaly, musíme je otevřeně a objektivně připomínat.